miércoles, 14 de marzo de 2018

Universidad Barcelona - Grado de Ciencias Aplicadas en Imagen Radiológica y Radioterapia (240 ECTS)


Grado de Ciencias Aplicadas en Imagen Radiológica y Radioterapia (240 ECTS)

Información del 10 de Abril de 2018.

Anulación de la Jornada de Puertas Abiertas de la UB del 13 de Abril de 2018
"Grado de Ciencias Aplicadas en Imagen Radiológica y Radioterapia"  • Según el correo electrónico que me han facilitado desde la UB dicen "Ésta anulación se debe a que el Grado no ha sido aprobado por las autoridades competentes"
  • Los enlaces que verás a continuación de la UB ya no enlazan con la información del Grado.


Grado de Ciencias Aplicadas en Imagen Radiológica y Radioterapia (240 ECTS)
Què es pretén amb aquest ensenyament?
  • Formar professionals sanitaris amb competències sòlides per dur a terme els procediments més avançats de radiologia, radioteràpia i medicina nuclear.
  • Desenvolupar tasques pròpies de la professió en l'àmbit sanitari assistencial, com ara la realització de tomografies computeritzades (TC), ressonàncies magnètiques (RM), gammagrafies, tomografies per emissió de fotó simple (SPECT), tomografies per emissió de positrons (PET), i protonteràpies, tenint en compte els aspectes de preservació de la salut i protecció radiològica.
  • Abordar la pràctica de la professió a partir del coneixement de les ciències bàsiques, les relacions socials i les habilitats clíniques, i també dels principis fonamentals dels diferents mètodes radiològics i radioteràpics.
  • Exercir funcions tecnicosanitàries (investigació, docència, gestió i treball en equip) i desenvolupar habilitats personals (autocrítica i autoavaluació, aprenentatge autònom, cura personal, professionalitat i motivació).

* Grau en procés d'aprovació


Información relacionada.

La Universitat de Barcelona presenta dos graus nous al Saló de l’Ensenyament.
14-03-2018. Aquí.

UB impartirá dos grados nuevos en el próximo curso 2018-2019.
09-03-2018. La Vanguardia.

No hay comentarios: